Jdi na obsah Jdi na menu
 


Velké a plíživé nebezpečí : Kodex Alimentarius - intoxikace nevědomého obyvatelstva

29. 1. 2014


http://opravdova-skola.webnode.cz/news/jin-velke-a-plizive-nebezpeci-kodex-alimentarius-intoxikace-nevedomeho-obyvatelstva/

Velké a plíživé  nebezpečí : Kodex Alimentarius - intoxikace nevědomého obyvatelstva

Události posledních měsíců potvrzují slova(..vyslovená už v r.2005) v textu a ve video snímcích, např. doktorky Rimi Laibowé, MD, ředitelky pro medicínu pro Natural Solutions Foundation (Nadace přírodních řešení), která již před časem vznesla žalobu proti americké vládě a jako veřejný pozorovatel se účastní každého zasedání Kodexu, bojujíce nadále za naši svobodu zdraví.

 

Článek z mailu zveřejňuji v nepozměnéné podobě - tak, jak jsem jej obdržel:

Kodex Alimentarius

Ak sa mocným globálnym korporáciám v pozadí nových štandardov Kódexu umožní svet „harmonizovať“, kvôli nedostatočnej výžive a obmedzenej dostupnosti zdravotných doplnkov degeneratívnymi chorobami budú trpieť miliardy ľudí.

KONTROLA POPULÁCIE POD RÚŠKOM OCHRANY SPOTREBITEĽA

Codex Alimentarius Commission (Komisia pre Potravinový Kódex) je veľmi nedocenenou organizáciou. Väčšina ľudí o nej nepočula, a tí, ktorí o nej počuli, nemusia chápať pravú realitu tejto extrémne vplyvnej obchodnej organizácie. Podľa oficiálnej webstránky Kódexu (http://www.codexalimentarius.net) altruistický cieľ tejto komisie spočíva v „ochrane zdravia spotrebiteľov a zabezpečení spravodlivého počínania v obchode s potravinami, a v propagácií koordinácie všetkých prác na potravinových štandardoch zo strany medzinárodných vládnych i mimovládnych organizácií.“ Codex Alimentarius (latinsky pre „Potravinový Kódex/Zákonník“) je regulovaný spoluprácou Food and Agriculture Organization (FAO) a World Health Organization (WHO).

Stručná história Kódexu

História Kódexu sa začala písať v roku 1893, kedy sa Rakúsko-Uhorská monarchia rozhodla, že potrebuje špecifický súbor smerníc, ktorými by sa mohli riadiť súdy v prípadoch týkajúcich sa potravín. Tento súbor regulačných príkazov sa stal známym ako Codex Alimentarius. Bol implementovaný až do konca ríše v roku 1918.
Na stretnutí v roku 1962 OSN rozhodla o celosvetovej reimplementácii Kódexu na „zabezpečenie“ zdravia spotrebiteľov. Dve tretiny financovania Kódexu pochádza od FAO, tretinu zabezpečuje WHO.
V roku 2002 FAO a WHO vyjadrili vážne obavy o smerovaní Kódexu, najmúc externého konzultanta na určenie jeho realizácie od roku 1962 a návrh smeru, ktorým by sa mala obchodná organizácia uberať.Tento konzultant došiel k záveru, že Kódex by sa mal okamžite zrušiť. V tomto momente zakročil veľký priemysel a použil svoj významný vplyv. Upravený výstup predstavoval zjemnenú správu požadujúcu od Kódexu zodpovedania 20 problémových okruhov v organizácii.
Od roku 2002 sa Codex Alimentarius Commission potajomky vzdala svojej úlohy organizácie na ochranu medzinárodného zdravia verejnosti a ochrany spotrebiteľov. Pod prilbou veľkého priemyslu je utajeným cieľom Kódexu zvýšiť zisky globálnych korporačných kolosov ovládaním sveta prostredníctvom potravín.

Nezrovnalosti Kódexu

Najdominantnejšou krajinou v agende Kódexu sú USA, ktorých primárnym záujmom je prospech veľkých nadnárodných záujmov veľkých spoločností v oblasti farmaceutík, poľnohospodárstva, chémie a podobne. Na poslednom stretnutí v švajčiarskej Ženeve (30. jún – 4. júl. 2008) sa USA stali predsedníckou krajinou Kódexu a naďalej sa bude zhoršovať sloboda zdravia a pokračovať v šírení dezinformácií a lží o živinách a geneticky modifikovaných organizmoch (GMO), naplňujúc zároveň svoju tichú agendu kontroly populácie. Dôvodom, prečo USA naďalej dominujú Kódexu je falošná viera ostatných krajín v ich vlastníctvo najnovšej technológie potravinovej bezpečnosti, preto, o čokoľvek USA požiadajú, ich spojenci (Austrália, Argentína, Brazília, Kanada, Indonézia, Japonsko, Malajzia, Mexiko, Singapur a Európska Únia) takmer vždy ich kroky nasledujú.
Náhodný nie je ani fakt, že stretnutia Kódexu sa uskutočňujú po celom svete, čo umožňuje USA udržiavať svoj pevný stisk agendy Kódexu, pretože ekonomicky menej vyspelé krajiny sa týchto stretnutí nemôžu zúčastniť. Vlády mnohých týchto krajín (ako je Kamerun, Egypt, Ghana, Keňa, Nigéria, Južná Afrika, Sudán a Svazijsko) si uvedomujú, že Kódex sa z benevolentnej potravinovej organizácie zmenil na organizáciu falošnú, smrtiacu a nelegitímnu.

Hrozby pre slobodu zdravia

Kým mainstreamové média sú zaneprázdnené svojou ezoterickou agendou vháňania strachu do sŕdc svetovej populácie sústreďovaním sa na terorizmus, globálne otepľovanie, epidémie salmonelózy a nedostatok potravín, realitou sa potajomky stávajú skutočné hrozby. Onedlho všetko, čo do svojich úst dáte, vrátane vody (s výnimkou farmaceutík, samozrejme), bude zo strany Codex Alimentarius Commission do značnej miery regulované.
Štandardy Kódexu sú úplnou potupou slobody ľudí k prístupu k čistej, zdravej potrave a prospešným živinám, hoci tieto obmedzenia nemajú žiadne legálne medzinárodné postavenie. Prečo by sme si mali robiť starosti? Tie onedlho povinné štandardy budú platiť pre každú členskú krajinu World Trade Organization (WTO, v súčasnosti so 153 členmi). Ak krajiny nebudú tieto štandardy dodržiavať, môžu na nich byť uvalené zničujúce ekonomické a obchodné sankcie, aj keď tieto krajiny môžu obísť štandardy Kódexu implementáciou vlastných medzinárodných štandardov.
Niektoré vládne agentúry, ako je Therapeutic Goods Administration (TGA) v Austrálii, verejnosť informujú, že smernice Kódexu, týkajúce sa vitamínov a minerálnych látok, ich krajinu neovplyvnia. TGA napríklad uvádza nasledovné: Navrhované smernice Kódexu pre vitamínové a minerálne doplnky potravy nebudú v Austrálii v platnosti a nebudú mať žiaden dôraz na spôsob regulácie týchto produktov v Austrálii.“
Rozhodujúcim faktorom je to, že nik nevie, aké druhy zákonov budú prijaté pred harmonizáciou Kódexu, a žiadna krajina nie je pred týmito medzinárodnými smernicami chránená, bez ohľadu na to, čo vládne agentúry hovoria, aby preventívne umlčali akékoľvek znepokojenie zo strany verejnosti. Mnoho aktivistov v oblasti alternatívnej medicíny verí, že môže ísť o metódu zamlžovania a zatemňovania otázky Kódexu do doby, keď už bude príliš neskoro niečo podniknúť.

Niektoré zo štandardov Kódexu, účinnosť ktorých v blízkej budúcnosti je navrhovaná, a ktorých účinnosť sa nebude dať zvrátiť, zahŕňajú:
·Všetky živiny (t.j. vitamíny a minerálne látky) majú byť považované za toxíny/jedy a majú byť z potravín odstraňované, pretože Kódex zakazuje použitie živín k „prevencii, ošetrovaniu a liečbe akéhokoľvek stavu choroby“.
·Všetky potraviny (vrátane organických) majú byť ožarované, odstrániac takto všetky „toxické“ živiny z potravín (pokiaľ nepochádzajú potraviny spotrebiteľov z miestnych zdrojov). Predzvesť harmonizácie Kódexu v tejto oblasti sa v USA objavila v auguste 2008 s tajným rozhodnutím nariadiť v mene verejného zdravia a bezpečnosti. masové ožarovanie šalátu a špenátu. Ak je bezpečnosť verejnosti hlavným záujmom americkej Food and Drug Administration (FDA), prečo neboli ľudia na túto novú prax upozornení?
·Povolené živiny budú obmedzené Pozitívnym zoznamom vyvinutým Kódexom, bude zahŕňať také „prospešné“ živiny, ako je florid (3,8 mg denne) získaný z priemyselného odpadu.
·Všetky živiny (napr. vitamíny A, B, C, D, zinok a magnézium) s pozitívnym zdravotným dopadom na telo budú v platnom Kódexe v účinných dávkach zakázané a zredukované na objem zdraviu zanedbateľný, s maximálnou hranicou na úrovni 15 percent súčasnej odporúčanej dennej dávky.[2] Tieto výživné látky v terapeutických dávkach nebudete schopní získať nikde na svete ani na predpis.


Potenciálne povolené bezpečné hladiny výživných látok podľa Kódexu nie sú zatiaľ pevne určené. Pár možných príkladov založených na systéme EÚ zahrňuje:

- Niacin: horná hranica 34 µg (mikrogramov) denne (účinná denná dávka sa pohybuje od 2000 do 3000 µg).

- Vitamín C: horné hranice od 65 po 225 µg denne (účinná denná dávka od 6000 po 10000 µg).

- Vitamín D: horná hranica 5 µg denne (účinná denná dávka od 6000 do 10000 µg).

- Vitamín E: horná hranica 15 IU (international units, medzinárodných jednotiek) alfa tokoferolu denne, hoci samotný alfa tokoferol spôsoboval ničenie buniek a je pre telo toxický (účinné denné dávky zmesi tokoferolov sa pohybujú od 10000 po 12000 IU).
·Bude pravdepodobne trestné podávať akékoľvek odborné rady týkajúce sa výživy (vrátane článkov on-line, v odborných publikáciách, ako i ústne rady priateľom, členom rodiny a podobne). Táto direktíva platí pre všetky informácie o vitamínoch a minerálnych látkach a všetky konzultácie odborníkov na výživu. Tento druh informácií môže byť považovaný za skrytú bariéru obchodu a môže vyústiť v ekonomické obchodné sankcie voči dotyčnej krajine.
·Všetky dojnice na planéte musia byť ošetrené geneticky upraveným rekombinančným hovädzím rastovým hormónom (rBGH) z produkcie firmy Monsanto.
·Všetky zvieratá určené k potrave musia byť ošetrené účinnými antibiotikami a exogénnymi rastovými hormónmi.
·Vo zvýšených množstvách budú do potravín vrátené smrteľné a karcinogénne organické pesticídy, vrátane siedmich z 12 najhorších (napr. hexachlórbenzén, toxafén a aldrin), ktoré boli 176 krajinami (vrátane USA) štokholmským Dohovorom o trvalých organických znečisťujúcich látkach v roku 1991 zakázané.
·Kódex povolí nebezpečné a toxické hladiny aflatoxínu (0,5 ppb) v mlieku. Aflatoxín, produkovaný plesnejúcou živočíšnou stravou, je druhou najúčinnejšou známou karcinogénnou látkou (netýkajúca sa radiácie).
·Použitie rastových hormónov a antibiotík bude povinné u živého dobytka, vtákov a vodných živočíchov určených ku konzumácii človekom.

·Povinným bude celosvetové zavedenie neoznačených a smrteľných GMO (geneticky modifikovaných organizmov) v semenách, zvieratách, vtákoch a rastlinách.
·Povolené budú zvýšené hodnoty zostatku pesticídov a insekticídov toxických voči ľuďom a zvieratám.

Agenda populačnej kontroly

V roku 1995 DA prijala ilegálny postup, uvádzajúci, že medzinárodné štandardy (napr. Kódex) nahradia americké zákony týkajúce sa všetkých potravín, aj keď tieto štandardy neboli úplné. Okrem toho, v roku 2004, USA prijali Dohodu o stredoamerickom voľnom obchode (CAFTA, nezákonnú podľa amerického práva, no povolenú právom medzinárodným), ktorá od USA vyžaduje prispôsobenie sa Kódexu.
Akonáhle sú tieto štandardy prijaté, neexistuje spôsob návratu k starým štandardom, no krajiny môžu prijať také, ktoré idú nad rámec Kódexu. Príkladom tohto je European Supplements Directive. Akonáhle sa vyhovie Kódexu v jednej oblasti, počas zotrvania niektorej krajiny vo WTO je toto nariadenie neodvolateľné, tieto štandardy sa nedajú odvolať či zmeniť. Populačná kontrola za peniaze, takto najjednoduchšie možno opísať Codex Alimentarius, vedený USA a primárne kontrolovaný veľkými farmaceutickými spoločnosťami
s cieľom redukcie svetovej populácie zo súčasného odhadu 6.692 miliardy na udržateľných 500 miliónov – čo je redukcia o cca 93 percent. Je dosť zaujímavé, že pred príchodom Európanov bola pôvodná americká populácia v USA na úrovni 60 miliónov, dnes sa pohybuje okolo 500 tisíc, čo je približne 92-percentný pokles ako výsledok vládnej politiky genocídy, vyhladovania a otravy.
Kódex je podobný iným opatreniam populačnej kontroly tajne používanými vládami západného sveta, napríklad zavedeniu DNA ničiacich a latentných imunosupresívnych chemických agentov vo vakcínach (napr.
vtáčia chrípka a AIDS), aspartámu, chemtrails (rozprašovanie chemických látok v ovzduší), chemoterapie pre liečbu rakoviny a RU486 (potrat vyvolávajúca tabletka financovaná rockefellerovskou dynastiou).
FAO a WHO odhadovali, že zavedenie čo i len jednej smernice týkajúcej sa vitamínov a minerálnych látok, behom 10 rokov vyústi v minimum 3 miliardy úmrtí. Jedna miliarda týchto úmrtí pôjde na vrub vyhladovaniu, dve miliardy ako výsledok zbytočných a degeneratívnych chorôb z podvýživy, napr. rakovina, kardiovaskulárne choroby a diabetes.
Hrnutie znehodnotených, demineralizovaných, pesticídmi naplnených a ožiarených na zákazníkov je najrýchlejším a najúčinnejším spôsobom, ako spôsobiť prudký nárast v podvýžive a v zbytočných a degeneratívnych chorobách, pri ktorých je najvhodnejšou činnosťou liečenie toxickými farmaceutikami. Novým názvom hry je smrť pre zisk.
Veľké farmaceutické spoločnosti na Kódex čakali roky. Konečným cieľom nenápadných a nehanebných kontrolórov tejto skorumpovanej obchodnej organizácie údajne sa zaoberajúcej zdravím spotrebiteľov, je zúbožená svetová populácia fyzicky degenerujúca zvýšeným tempom, poskytujúca možnosť zisku.

Vzdorovanie Privátnymi štandardami


Rima Laibow, M.D., riaditeľka pre medicínu pre Natural Solutions Foundation (Nadácia prírodných riešení) vzniesla žalobu proti americkej vláde a ako verejný pozorovateľ sa zúčastňuje každého zasadania Kódexu, bojujúc naďalej za našu slobodu zdravia. Stretla sa taktiež s delegátmi z rôznych krajín, aby ich upovedomila na Privátne štandardy (Private Standards), ktoré krajinám umožňujú navrhovať potravinové štandardy, ktoré sú bezpečnejšie a vyššie než tie, ktoré požaduje Kódex. Návrh bezpečnejších štandardov zjavne nie je zložitá úloha, a mnohé krajiny obísť nekvalitné a nezvratné smernice, ktoré sa Kódex snaží implementovať.

Zápas o označovanie genetických modifikácií

Posledné stretnutie Kódexu v Ženeve prinieslo zopár zaujímavých výstupov. Na povrch začala vychádzať dlho tlejúca uštipačnosť voči pokračujúcej snahe USA presadzovať zaujatú agendu farmaceutických, chemických, poľnohospodárskych a podobných gigantov bez posudzovania názorov mnohých ďalších krajín. V typickej reakcii, ak je pre USA príspevok tej-ktorej krajiny neželateľný, hosťujúca krajina stretnutia jednoducho odmietne vydať oficiálnym delegátom víza. Niekoľko krajín proti takejto praxi protestuje a uviedli, že z tohto a iných dôvodov nebudú mať rozhodnutia Kódexu prijaté v ich neprítomnosti medzinárodnú legitimitu.

Jedným z hlavných sporných bodov je pevné odmietanie USA a Codex Alimentarius Commission značenia geneticky modifikovaných organizmov (GMO). Japonsko, Nórsko, Rusko, Švajčiarsko, prakticky všetky africké krajiny a 26 krajín EÚ takmer 18 rokov bojujú s USA o zavedenie povinného značenia GMO. USA mylne považujú GMO za ekvivalent voči non-GMO, výlučne na základe vykonávacieho príkazu vtedajšieho prezidenta H. W. Busha. Následkom toho sa nevykonáva žiadne bezpečnostné testovanie GMO pred ich uvedením do potravinových reťazcov v USA. FDA odmieta skúmanie údajov o bezpečnosti okrem vykonania predbežného skúmania v rannej fáze vývoja organizmu.
Oponenti americkej politiky zakazujúcu označovanie geneticky modifikovaných potravín dochádzajú k záveru, že USA nechcú označenie GMO kvôli potenciálnym právnym následkom a zodpovednosti výrobcov a vlády USA, ak by sa tieto potraviny dali sledovať. Ak by kvôli nestabilite zavedenej DNA promotérskych vírusov a baktérií pri interakcii s dynamickou a premenlivou štruktúrou ľudského tela došlo k miliónom úmrtí, výsledkom by boli milióny súdnych žalôb. Ak sa však GMO nedajú vystopovať, zodpovednosť korporácií či vlády sa nedá posúdiť a trpí zdravie celej populácie. Niekoľko vedcov z FDA opakovane varovalo pred nebezpečenstvami vypustenia GMO do dodávok bežných potravín, no títo boli ignorovaní a zvyčajne prehlasovaní.
Pred stretnutím v Ženeve sa výbor Kódexu pre označovanie potravín stretol v kanadskej Ottawe (28. apríl – 2. máj 2008). Míting skončil hnevom niekoľkých zástancov povinného označovania GMO voči neobjektívnej analýze empirického výskumu, pripraveného delegáciou Južnej Afriky, podrobne rozoberajúceho nebezpečenstvá GMO, zo strany výboru. Tento dokument popisoval potrebu povinného označenia GMO, no bol ignorovaný a kvôli nátlaku USA následne stiahnutý. Ako výsledok niektoré krajiny plánovali odmietnutie požiadaviek Kódexu a adoptovanie vlastného označovacieho systému pre GMO v snahe obmedziť šírenie „smrtiacich“ potravín. To pre FAO a WHO predstavuje skutočnú dilemu.
Podľa Dr.Laibow, na poslednom stretnutí v Ženeve FAO a WHO konečne zasiahli a rozhodli sa uskutočniť program identifikácie nízkoúrovňovej kontaminácie GMO v potravinách.
Definícia nízkoúrovňovej kontaminácie bude stále spočívať na štandardoch každej krajiny. Napríklad USA v súčasnosti umožňujú až 10-percentnú (najvyššiu z krajín Kódexu) úroveň kontaminácie GMO organických potravín, a na prekvapenie ich stále umožňuje označovať ako „USDA Certfied Organic“ (úradne overená organická potrava). Niektoré vlády, ako napr. EÚ, umožňujú iba 0,9-percentnú kontamináciu, kým iné iba 0,1 percenta.
Používanie výrazu „kontaminácia“ zo strany FAO a WHO však jednoducho nepopisuje GMO zmiešané s normálnymi potravinami. Tento výraz je taktiež veľmi pozoruhodný, nakoľko sa väčšina výskumu o nebezpečenstvách GMO nedá viac ignorovať.
Aj keď FAO a WHO nedošli až k požiadavke povinného označovania GMO, ich uznanie, že GMO môžu potraviny kontaminovať, je pre slobodu zdravia obrovským víťazstvom.
Ďalším logickým krokom je rozšírenie tejto požiadavky k povinnému označovaniu, no táto snaha stále prebieha.


STOP Kódexu!

Jediným spôsobom, ako sa vyhnúť agende smrti pre zisk, je vzdorovanie rozširovaním informácií každému, koho poznáte.

Nezáleží na tom, či títo ľudia ešte stále spia alebo sú hypnotizovaní otroctvom každodenného života, či príliš zaneprázdnení, aby vám venovali pozornosť: čas prebudenia je teraz!

Vláda USA a kolaborujúce médiá sa snažia pozornosť sveta odvracať,
zatiaľ čo sa tieto neslýchané a povinné štandardy potajomky prijímajú.
Nastal čas konať, a môžete tak učiniť na webstránke Natural Solutions Foundation, ktorá sa nachádza na adrese www.healthfreedomusa.org, a sledovať najnovší vývoj Kódexu. Podpísať môžete taktiež i petíciu občanov na adrese www.healthfreedomusa.org/index.php?page_id=184.
Je veľmi dôležité konať rýchlo a čo najhlasnejšie. Doba sa veľmi rýchlo mení a pokiaľ sa v tejto otázke nezjednotíme, môžeme v snahe vyhnúť sa kalkulovanému vyhladzovaniu začať premýšľať nad pestovaním vlastných potravín v blízkej budúcnosti.

Tu sú ďalšie kontakty pre činnosti proti Kódexu:

Slovensko

Váš názor možno prejaviť zaslaním e-mailu na adresu európskeho parlamentu, zástupcom SR vo výboroch a pracovných skupinách Codex Alimentarius , alebo priamo na ministerstvo pôdohospodárstva.

Austrália
Môžete poslať e-mail na Department of Agriculture and Food in Western Australia alebo ministrovi poľnohospodárstva vo vašom štáte. Napríklad e-mailová adresa pre Západnú Austráliu je enquiries@agric.wa.gov.au.
The Therapeutic Goods Administration sa dá kontaktovať on-line cez svoju webstránku http://www.tga.gov.au/contact.htm.

Nový Zéland
Pre poslanie komentáru vášmu poslancovi môžete využiť stránku New Zealand Health Trust: http://www.nzhealthtrust.co.nz/email_mp.html.

UK
Emaily sa dajú zasielať Food Standards Agency, ktorá na zasadnutiach Kódexu reprezentuje Veľkú Britániu. Kontaktujte Michelle McQuillan na adrese: michelle.mcquillan@foodstandards.gsi.gov.uk.

USA
Váš hlas možno prejaviť zasielaním e-mailov a listov vášmu kongresmanovi (https://forms.house.gov/wyr/welcome.shtml) Ak pošlete do Kongresu jeden e-mail, počíta sa údajne ako 13 tisíc e-mailov (Americký Kongres tvrdí, že na každú osobu, ktorá kongresmanovi napíše, pripadá 13 tisíc ďalších, ktorí zdieľajú podobné názory, akurát si nenájdu čas ich prejaviť).

Adresa pre US Codex je: US Department of Agriculture, South Building, Room 4861, 1400 Independence Ave., SW, Washington, DC 20250, telefón (202) 205 7760, fax (202) 720 3157, e-mail: uscodex@fsis.usda.gov. Oficiálna stránka amerického Kódexu je http://www.fsis.usda.gov/Codex_Alimentarius.asp.

Ďalšie krajiny
Najlepším spôsobom vypočutia vášho hlasu je nájsť vašich lokálnych predstaviteľov a konfrontovať ich jednotným stanoviskom. To sa dá dosiahnuť ľahko pomocou rôznych on-line vyhľadávačov.

O autorovi:
Gregory Damato, Ph.D., žije vegánskym životným štýlom a vedie kliniku Quantum .Biofeedback, venujúcu sa klientom trpiacimi rôznymi chorobami, od depresií po rakovinu.
V súčasnosti pracuje na knihe pre rodičov, vzdelávajúc o skrytých nebezpečenstvách vakcín, chemickej toxicity v hračkách, GMO, EMF a EMR, a o spôsoboch, ako bojovať s rastúcou úrovňou detskej chorobnosti a neurologických porúch prirodzeným budovaním imunity, prostredníctvom detoxifikácie a zdravej výživy.
Jeho cieľom je zvýšenie globálneho povedomia o myriadách zdravotných problémov, ktorým denne čelíme a faktu, že 100 percent z nich sa dá zabrániť a ich priebeh zvrátiť.
Dr. Damato je štátom uznaným psychológom v západoaustrálskom Perthe, a môžete ho kontaktovať emailom na adrese: info@quantumenergywellness.com. Jeho stránka sa nachádza na adrese: http://www.quantumenergywellness.com.

Zdroj: Nexus Magazine, ročník 15, číslo 6, s. 15-18, 72-74.

WWW: www.nexusmagazine.com

Translation © 2008 Frederick Forkrist pre Hlavu Hore weblog -http://hlavuhore.wordpress.com/2008/11/28/boj
-proti-codexu-alimentariu-gregory-damato-phd/

 

Níže uvádím video z r.2005 o Codex Alimentarius, kde vystoupila již zmiňovaná doktorka Rima Laibow

Codex Alimentarius (CZ), Zdroj: fossettisalive

..video na stejné téma, s jiným řečníkem:

http://www.youtube.com/watch?v=E7Ve4moMTL0&feature=player_embedded

Potravinový kodex: To, co nechtějí, aby jste věděli - LŽI O JÍDLE, Zdroj: osudcz

 

..další související odkazy:

Codex Alimentarius – základní informace (Informační centrum Ministerstva zemědělství)

Codex Alimentarius (CA) je podle překladu z latiny "potravinářský zákoník"

Codex Alimentarius (Světový potravinový kodex) v 5 bodech

Víte co je Codex Alimentarius?

Potraviny, a.s. CZ (video)

Definice pojmu "Intoxikace"

EU Čechům zakázala užívat byliny. Kdo je marod, smí od letoška polykat jen chemii

Geneticky modifikovaná kukuřice společnosti Monsanto je vysoce toxická

ZÁKON NA OCHRANU MONSANTA DÁVÁ KORPORACÍM VĚTŠÍ MOC, NEŽ JAKOU MÁ VLÁDA SPOJENÝCH STÁTŮ

MONSANTO VYHRÁLO KAMPAŇ PROTI OZNAČOVÁNÍ GMO PLODIN

NEJVĚTŠÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA V USA VARUJE PŘED NEBEZPEČÍM GMO

SVĚT PODLE SPOLEČNOSTI MONSANTO

Obama kapituloval před lobbisty z Monsanta

Zákon na ochranu Monsanta: náhrobek našeho právního systému

SOCIÁLNÍ KONTROLA V 21. STOLETÍ: GENETICKÉ INŽENÝRSTVÍ, EUGENIKA A IDEOLOGIE ELIT

TICHÉ ZBRANĚ PRO KLIDNÉ VÁLKY

Vědci přiznávají: Ano, geneticky modifikované plodiny vás pomalu zabíjejí

EVROPSKÁ KOMISE KRIMINALIZUJE SKORO VŠECHNA SEMENA A ROSTLINY BEZ VLÁDNÍ REGISTRACE

Monsanto a její podvodná hra s GMO v Evropě

Kdo má hlavní zájem na povodních v Evropě? Monsanto.

___________________________________________________________________________________________

Universum má rádo rovnováhu :o)

 

..tak to byl tedy Jin (předcházející články a videa) ..a teď se podíváme na Jang:

PETICE: ZASTAVME PATENTOVÁNÍ PĚSTOVÁNÍ ZELENINY SPOLEČNOSTI MONSANTO V EVROPĚ

 Výzva proti institucionalizaci přístupu k rostlinným léčivým zdrojům v EU

Max Igan - Trance-Formation ( Jeden z nejlepších a nejvýstižnějších dokumentů současnosti, VELICE DOPORUČUJI ZHLÉDNOUT )

"Jeden člověk nemůže změnit svět, ale může komunikovat zprávu, která svět změnit může."
David Icke             
Jednoduchá Pravda - David Icke

PŘÍKLAD, ŽE TO JDE I JINAK: MAĎARSKO NIČÍ VŠECHNY POLE S GMO KUKUŘICÍ OD MONSANTO

Problém přelidnění planety se vyřešil sám

Lidi, pěstujte si vlastní jídlo. Je to jako byste si tiskli vlastní peníze. :-)

RAKOVINA SE DÁ VYLÉČIT SPONTÁNNĚ ZA NĚKOLIK MINUT, DNŮ, MAX. NĚKOLIK TÝDNŮ - PODLE TYPU

JAK BÝT SVOBODNÝ

 

V každém problému se skrývá obrovská příležitost a tak můžeme být doslova vděční za "Codex Alimentarius", díky němu může v našich životech dojít k opravdu velkému posunu. A nebo také ne :o) ..záleží jak s tím vším naložíte,

..ale určitě je dobré vědět (mít informace), nesoudit - nehodnotit (nedávat tomu emoce a energii), ale spíše uvědomit si :o) ..a zařídit se podle toho. Každý, ať si přebere, navnímá, ..co je pro něho důležité a jakým způsobem. 

Jednou z cest (..mimo jiné) je zřejmě postupně přizpůsobit jídelníček a plynule přejít na živou stravu a úplně nejlépe na breathariánství.

 

Pokud jste navnímali, že to co jste se zde dozvěděli, je pro Vás a Vaše přátele důležité,

SDÍLEJTE  prosím  tyto velmi  důležité  informace  dál, internet nám pomůže komunikovat tuto zprávu rychleji.

DĚKUJI.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

UKP-66

(Влад Измайлов, 25. 9. 2020 11:35)

Купим складские остатки:
УКП-66 цвет Белый (BLNDA000011) 1450руб.
УКП-66 цвет Молоко (BLNDA000012) 1500руб.
УКП-66 цвет Бежевый (BLNDA000017) 2000руб.
УКП-66 Алюминий, Титан, Антрацие (BLNDA000013, BLNDA000014, BLNDA000016) 2450руб.