Jdi na obsah Jdi na menu
 


Základy novej vedy – prevratná technológia obnovy ľudských orgánov

30. 1. 2014

 http://clanky.ezofit.sk/2012/11/zaklady-novej-vedy-prevratna-technologia-obnovy-ludskych-organov/

VEDCI KONEČNE POTVRDILI, ŽE EXISTUJE DRUHÝ, TAJNÝ KÓD DNA

Je to úplne normálne a prirodzené pre našu DNA reagovať na frekvencie. Zatiaľ čo západní vedci rezali jednotlivé kúsky génov DNA a vkladali ich inde, Rusi entuziasticky pracovali na zariadení, ktoré môže ovplyvniť bunkový metabolizmus prostredníctvom vhodne vytvorených rádiových a svetelných frekvencií a takto opraviť genetické chyby.

Toto konečne a vedecky vysvetľuje prečo majú afirmácie, autogénny tréning, hypnóza a podobne tak veľký vplyv na ľudí a ich telá.

Pokračovanie článku

http://www.youtube.com/watch?v=uENITui5_jU

http://www.youtube.com/watch?v=wvJAgrUBF4w

 
 

Okrem tradičného zažitého významu vedci hľadajú vedecké vysvetlenie pre objektívnu a subjektívnu informáciu

Medzi vzdelanými ľuďmi je v dnešnej dobe nespochybniteľný záujem o pojem informácia. Stále viac sa používa v matematike, fyzike, biológii, medicíne. Stal sa všeobecným termínom. Samotné slovo informácia pochádza zo starodávnej latinčiny. Týmto slovom sa pomenovával obsah, odovzdávanie a osvojovanie si vedomostí. S rozvojom technológií v 20. storočí prírodovedcov tieto procesy stále viac zaujímali. Koncom 40. rokov americký matematik Norbert Wiener založil vedu, ktorá skúma riadiace a regulačné procesy v biologickej sfére, v technike a v spoločnosti a navrhuje modely na znázornenie, transformáciu a spracovanie informácií a nazval ju kybernetika. Metódami kybernetiky sú systémový prístup a modelovanie pri riešení problémov. Oblasťami uplatnenia kybernetiky je dianie v ľudskej spoločnosti, ako aj v prírode: pri riešení matematických úloh, hromadné spracovanie údajov, organizácia, riadenie a vyhodnocovanie procesov, napodobňovanie procesov, inžinierske projektovanie, tvorba zložitých a veľkých systémov. Začiatkom 70. rokov bola ako samostatná disciplína vyčlenená náuka o spôsobe získavania, zbere, uchovávaní, prenose a využití informácie. Túto disciplínu vďaka Karlovi Steinbuchovi nazvali informatika. Začiatkom 21. tisícročia vďaka progresu výpočtovej techniky nastala éra výpočtových technológií. Vďaka týmto technológiám výskumníci a teoretici rôznych krajín hľadajú ich nové praktické využitie a neustále posúvajú hranicu v ich využívaní. Okrem tradičného zažitého významu vedci hľadajú vedecké vysvetlenie pre objektívnu a subjektívnu informáciu. Podľa Wikipédie neexistuje jednotný výklad termínu informácia ako vedeckého termínu. Informácia je slovo s mnohými významami, ktoré závisia na kontexte, ale vo všeobecnosti sa dá opísať ako slovo blízke pojmom význam, poznatok, signál, inštrukcia, komunikácia, reprezentácia a mentálny podnet. Informácia zahrňuje v sebe správu spolu s jej významom pre príjemcu. Je to správa, ktorá vyjadruje istý stav, slúži nejakému cieľu alebo vyvoláva nejakú akciu. Správa sa stáva informáciou buď v dôsledku ľudskej interpretácie, alebo tým, že ju spracujú algoritmy, alebo že je uložená v súboroch. Z hľadiska duchovna už kmeň slova – formácia hovorí o jej dôležitosti In-formuje. Vnútorne formuje. Americký profesor MUDr. Bruce Lipton vyslovil myšlienku informačnej výmeny medzi bunkami biologických organizmov, berúc do úvahy, že gény ovplyvňujú správanie sa človeka iba na 5%, a na 95% si ľudia programujú svoje gény silou svojich myšlienok. Vedci ponúkajú stále novú interpretáciu informačných procesov. Dr. Filozofie Arkadij Petrov ukazuje novú perspektívu bio-informačných technológií. Založil a vedie fond, ktorý je súčasťou výskumného a vzdelávacieho centra. Na vedeckých konferenciách v Rusku, na Ukrajine, v Nemecku, v Rakúsku a vo Švédsku prezentoval novú metódu liečby a úplnej obnovy orgánov. Vyliečenie chorôb považovaných za nevyliečiteľné a naozajstné omladenie organizmu. Prinášame rozhovor s ním, ktorý pripravila odeská televízia:

Arkadij Naumovič, už som povedala divákom, že aktívne rozvíjate náuku Strom života. V čom je podstata tohto učenia, pretože som čítala, že je to o vytvorení harmonického a tvorivého sveta…asi pre celé ľudstvo?

Dr. Filozofie Arkadij Petrov

Práve som sa vrátil z cesty z Nemecka a z Rakúska, kde som pracoval v medicínskych centrách. V tom čase písali v mnohých európskych časopisoch, že to, čo robí Arkadij Petrov, je túžba a budúcnosť celého ľudstva. Takže tam až takto vysoko ocenili moju prácu.

Ako ste už povedali Strom života je samozrejme obrazný názov. Pod stromom života chápeme DNA človeka – t.j. plán (schému) vytvorenia samotného človeka, ako bol stvorený. V podstate je naša technológia informačná. My sme jednoducho prešli na inú úroveň vnímania, ideme do hĺbky. To je dnes veľmi ťažké pochopiť, a preto nie sú všade nadšení z toho, čo robíme a domýšľajú si, čo asi robíme, či je to nejaká viera alebo ešte niečo iné. Ja hovorím: je to nová veda. Mnohí významní vedci dnes už vítajú s nadšením to, čo robíme. Môžem napríklad uviesť niekoľko mien ako akademik Peter Petrovič Gorjajev, ktorý o nás toho už veľa napísal a píše vo svojich knihách, ďalej Ivan Pavlovič Neumyvakin, zakladateľ kozmickej medicíny – akademik, ktorý 30 rokov viedol medicínu v kozme. Dnes je veľa vedcov, ktorí podporujú našu prácu, pomáhajú, píšu o nej. Jednou zo základných častí tohto učenia je, že choroby možno odstraňovať bez zložitých lekárskych preparátov a prístrojov. Ale ťažko sa to ukladá v hlave takého človeka, ktorý je zvyknutý, že na teplotu hneď berie tabletku, že na porezaný prst je jód atď.

Ako je to vôbec možné?

„Vec sa má tak, že sme vstúpili do éry informačných technológií a to, čo robíme, je mentálne riadenie biofyziky, biochémie organizmu. V podstate cez konkrétne cvičenia – tréningy, ktoré máme špeciálne rozpracované, je možné dostať do aktívneho stavu tzv. doplnkovú časť mozgovej kôry t.j. namiesto 1%, 2%, či 3%, ktoré sú bežne u človeka aktívne a vďaka ktorým sme vytvorili túto civilizáciu, vďaka ktorej je možné cez kamery a TV sa stretávať a odovzdávať vedomosti druhým ľuďom, ktorí teraz sedia pri obrazovkách svojich televízorov. My vieme zaktivizovať ešte desiatky percent neurónov a táto aktivácia robí dostupnými takéto mentálne pôsobenia na aparát chromozómov človeka t.j . pomocou týchto techník je možné aj regenerovať orgány. To nie je fantázia, to je nová úroveň poznania. Napr. pri odstránenom orgáne vieme aktivizáciou časti mozgu poslať konkrétny impulz prostredníctvom konkrétnych kódov – obrazových alebo číselných. To sa dá rôznymi spôsobmi, o tom je už celá veda, lebo sa týmto výskumom zaoberáme už 15 rokov a vyvinuli sme tie kódy, pomocou ktorých je možné spustiť regeneráciu. Chromozómom, ktoré zodpovedajú za odstránenú obličku sa posiela impulz. Ten gén, ktorý je zodpovedný, sa zobúdza a zisťuje: Kde je ten orgán, za ktorý nesiem zodpovednosť? Zisťuje, že ho niet a začína ho obnovovať- vytvárať. Nie je potrebný stacionár, žiadne tabletky ani operácie. Proces je pohodlný a bezbolestný a dnes už to nie je nijaká fantázia ani fantázia budúcnosti ale je to realita a máme už stovku ľudí, ktorým sme obnovili orgány. Aj tu na Ukrajine.“

Je to prirodzené, a preto máte už aj konkrétne výsledky. Keby ste mohli trochu podrobnejšie, pretože je to veľmi zaujímavé.

Ten gén, ktorý je zodpovedný, sa zobúdza a zisťuje: Kde je ten orgán, za ktorý nesiem zodpovednosť

„Robil som školenia v Kyjeve v medicínskom centre a medzi mojimi poslucháčmi bola jedna lekárka, ktorej muž bol v tom čase na operácii. Keď ho „otvorili“, zistili mu rakovinu pakreasu 4. stupňa s metastázami. Kolegovia, ktorí ho operovali, mu dávali už len niekoľko hodín života. So slzami v očiach pribehla za nami, tam kde sme robili to školenie, povedala o tejto situácii a poprosila o pomoc. V skupine bolo 28 špecialistov, z toho 7 profesorov a dvaja akademici. Urobili sme mentálnu procedúru, čoho výsledkom bolo, že mu na druhý deň začali vypadávať z tela trubičky na odvod hnisu, ostala iba jedna a 3 vypadli. Na ďalší deň vstal a začal chodiť a na tretí deň poprosil, aby ho prepustili. To sa už nehovorilo o hodinách života. Potom prežil ešte 2,5 roka a keď zomrel, zistilo sa, že časť tela, kde mu trubička nevypadla, sa stále zapaľovala a ukázalo sa, že tam zabudli tampóny, nejaký igelit a ešte niečo. A on prežil ešte 2,5 roka s týmto v tele. My sme ho zachránili a lekári, nik nevie z akých dôvodov, asi ho považovali za beznádejný prípad, sa nenamáhali vybrať tieto veci z neho, alebo to tam jednoducho zabudli. Fakt ale je, že zomrel, pretože mal v tele tento materiál. Ale namiesto niekoľkých hodín, ktoré mu lekári dávali, prežil ešte 2,5 roka. Tento prípad tam vzbudil veľkú pozornosť, lebo to všetci videli. Prebiehalo to pred očami všetkých prítomných profesorov a špecialistov v medicínskom centre, a preto akadémia zorganizovala veľkú konferenciu s vyše 500 účastníkmi.“

Napokon ste sa dohodli na vzájomnej spolupráci s profesormi…

„Ja to robím veľmi rád. Pridalo sa k nám veľa lekárov a treba povedať, že to prinieslo veľa pozitívneho, pretože to ukončilo konfrontáciu t.j. všetci tomu začali rozumieť a v mnohých prípadoch sa na nás, nie náhodou, obracali. Keď jeden chlapec spadol z 15m výšky, lekári oslovili naše regionálne centrum. Chlapca sme zachránili. Iné dieťa horelo v požiari a popáleniny boli nezlučiteľné so životom, tiež sa na nás obrátili v Simferopoli a zachránili sme chlapca. A takýchto prípadov je dnes už veľmi veľa. Ukrajina je prvá krajina, kde je technológia nášho fondu oficiálna, vďaka oceneniu Lekárskej akadémie Ukrajiny a Ministerstva ochrany zdravia. Naša technológia sa odporúča prednášať vo vyšších medicínskych inštitútoch… Je vytvorený kurz, ktorý má názov Strom života. Vedie ho váš veľmi známy vedec, ktorý má v TV dlhoročný program Zdravie, Genadij Leonidovič Apanasenko a profesor Popov. Oni dvaja vedú tento kurz v doškolovacej lekárskej akadémii. Ukrajina je prvá krajina, ktorá sa k tomu oficiálne hlási. V Európe sa to už uznáva, ale ešte nie na štátnej úrovni. Tam majú medicínske centrá, kde ma pozývajú, kde to robím a ukazujem im ako. Dosahujeme tam fantastické výsledky. Moja posledná cesta bola – rakovina 4. stupňa, ktorú už skoro nikde neliečia. My už máme okolo 40 prípadov, kedy sme vyliečili rakovinu 4. stupňa, čo je viac ako v celosvetovej štatistike. Musím povedať, že nie všetci, ktorí sa na nás obrátili, dosiahli takéto výsledky, to musím podčiarknuť. To, že dnes sme už 40 ľudí zachránili, znamená, že zajtra, za rok, za 10 rokov to povedie k tomu, že všetci, ktorí sa na nás budú obracať, sa budú zoceľovať.“

Arkadij Naumovič, vy pracujete v Moskve, veľa pracujete v zahraničí. S kým spolupracujete na Ukrajine?

„Predovšetkým je to ukrajinská organizácia Blagodar, ktorá aktívne robí konferencie o našej problematike, otvára regionálne oddelenia. V každom väčšom meste Ukrajiny je skupina nadšencov, ktorí začínajú rozvíjať tento smer. Veľká vďaka časopisu Blagodar, ktorý mám v ruke, ktorý vydáva tento fond. Je v ňom veľa materiálu o našich technológiách, o našej činnosti a o udalostiach a konferenciách.“

Dá sa cez túto spoločenskú organizáciu spojiť s vami, s konzultantmi? Je možné položiť otázky a zistiť, kde sa robia tréningy?

Áno, sú v obraze, vedia, kde sú tréningy. Sú vo všetkých veľkých mestách, nie je potrebné ďaleko cestovať. Toto všetko je už tu, na Ukrajine.

Kde je možné získať také vedomosti? Vy ste povedali, že nie všetci sa vyliečia, ale v každom prípade by túto cestu mohol skúsiť každý, kto má záujem.

V prvom rade veľa o tom píšem, už vyšlo veľa kníh a prekladajú sa do rôznych jazykov. Keď som sa vrátil z Nemecka, s potešením som držal v ruke takúto hrubú buchlu, ktorú tam vydali. Viem o tom, že teraz vychádza v Amerike prvý náklad. V Nemecku už preložili mojich 8 kníh. A viem, že už aj v iných krajinách sa to chystá.

Práca s vedomím je veľmi zložitý proces v našom svete. Svet nie je jednoduchý ani náš život nie je jednoduchý a mimo stresových situácií, do ktorých sa dostávame od rána do večera, si sami dokážeme takzvane „pomôcť do hrobu“ využitím takých emócií, ako je závisť, nenávisť, nedočkavosť. To je v princípe to, čo nedovoľuje človeku cítiť sa úplne zdravo, minimálne morálne.

Vy ste v podstate vystihli príčiny, je to tak?

Naše výskumy potvrdili, že akékoľvek anomálie alebo odklon od tzv. normy t.j. morálnej normy spôsobujú choroby. Návrat k mravnej norme môže spôsobiť, že choroba prejde bez špeciálnych technológií len preto, že sa človek vrátil, našiel zmysel, uvedomil sa, pochopil, tzv. kajal sa.“

Znamená to, že vedomie je prvotné?

Vedomie je prvotné.

Povedzte, existujú nejaké špeciálne tréningy – cvičenia, nejaké vzdelávacie techniky? Pretože som si veľmi pozorne vypočula, čo hovoríte o knihách ale povedzme úprimne, v našej spoločnosti je stále menej čítajúcich. Keď v minulosti rado čítalo hrubé knihy okolo 80%, dnes je ich stále menej a často si robíme názor nie z prvotného zdroja, ale na základe názoru niekoho na ten zdroj. Možno existujú nejaké technológie priameho kontaktu s vami alebo s vašimi žiakmi.

Ako som spomenul, organizujeme tréningy, ktoré trvajú 4 dni. Nie je to tak veľa a ľuďom sa začína aktivovať to, čomu sa hovorí jasnovidnosť. Jasnovidnosť má každý človek. Je to iba fáma, že niekto je jasnovidný a iný nie, všetci sú jasnovidní. Vy ste vo svojej profesii jasnovidní, pretože ak dostanete otázku, ako urobiť to, či ono, zrazu akoby vás osvietilo, pocítite, že treba urobiť to a to. A toto je jasnovidenie, netreba túto otázku nijako zahmlievať.

Znamená to, že taký mohutný pocit ako je intuícia treba nielen počúvať ale aj rozvíjať?“

Áno, ale to je téma osobitného významu, pretože cez sluch dostávame mnohé nápovedy, ale treba sa nastaviť na to, aby človek vôbec započul, čo nám našepkávajú

Možno preto sa hovorí: počúvaj sám seba.

Áno, intuícia je hlas celého vesmíru, ale my ho nechceme počúvať, my sme sa tzv. oslobodili. Ale ako sa môžeme od vesmíru oslobodiť? Veď sme jeho súčasťou. Keď si uvedomíme svoju jednotu s vesmírom, potom sa začne všetko diať. Začíname počuť, začíname vidieť, začíname rozumieť, ako to urobiť, ako veci zmeniť.

Nadnárodné farmaceutické korporácie nie sú veľmi zainteresované na tom, aby sa dialo to, o čom hovoríte.

Áno, je to tak. Oni nie sú zainteresovaní, ale my ľudia predsa sme. MY nechceme byť chorí, starí, my nechceme umierať. Veď regenerovaný orgán, to sú nové bunky, ktoré sa objavili v organizme. Majú úplne nové telomerické zakončenia. Na konci chromozómov sa nachádzajú teloméry (* teloméry – vonkajšie koncové časti ramien chromozómov, hrajú dôležitú úlohu v procese starnutia, majú štruktúrnu funkciu, neobsahujú genetickú informáciu), 50x tam prebieha bunková mytóza. Vďaka tomu sa organizmus obnovuje a keď sa to skončí, začíname starnúť a nakoniec umierame. Keď sa však objavia nové bunky, preprogramujú ostatné bunky, u všetkých sa obnovujú teloméry a človek začína mladnúť. Vyskúšal som to najprv na sebe. Aj regeneráciu orgánov, obnovil som si žlčník a slepé črevo. Pred 10 rokmi som bol starší ako dnes. Koľko rokov mi hádate?

Tak asi 47 – 48.

Ďakujem. Mám 65. Chápete? Ak som pred 10 rokmi vyzeral staršie, funguje to. My to robíme na sebe a pomáhame aj druhým. Máme jeden film Svet večnosti. Je tam žena, ktorej sme tiež regenerovali orgán. Všetci jej odhadujú 40 rokov a ona má 70. Chápete? Pred mnohými rokmi mala regenerovaný orgán, bola jedna z prvých a za tú dobu natoľko omladla. Rôzne inštitúcie dostávajú miliardy na gerontológiu a podobné veci, ale všetko je tu už vyriešené a hlavne nie sú potrebné peniaze, nikto si nič nepýta. Keď som mal prezentáciu v akadémii vied, bol tam vedúci pracovník z Ministerstva ochrany zdravia, ktorý bol taký zapálený pre vec a pýtal sa, koľko miliárd na to bude treba. Povedal som mu, že žiadne, že predsa nie sú potrebné žiadne prístroje. Keď som mu vysvetlil, že nie je potrebné nič, tak zrazu zhasol a prestalo ho to zaujímať.

Viete, nechcem sa dotknúť toho úradníka, ale viem, že je veľa nesvedomitých úradníkov. Keď nie v Rusku tak na Ukrajine, ktorí posudzujú možnosť uplatnenia novinky len podľa toho, koľko im to vynesie. A keď poviem, že to nič nestojí, len to treba podporiť a začať robiť. Koniec, záujem sa končí. Tie vedomosti, ktoré rozpracovávame, výskum, ktorý robíme, vedú k takým výsledkom, ktoré je možné označiť ako zázraky, ale podčiarkujem, to nie sú zázraky, to sú nové vedomosti a nová veda.

V princípe sú vedomosti kľúčom ku všetkému.

Áno.

Existuje pre každého človeka kľúč k vyliečeniu.

Áno.

Ale my ľudia sme leniví. Hovorím o druhých, že nečítajú ale ani ja sa nemôžem zaručiť, že prečítam všetky tieto knihy, o ktorých hovoríte, ale dožiť sa 120 rokov, to chcem. Čo robiť v takom prípade?

Bojovať so svojou lenivosťou, inú možnosť nevidím. Nemôžeme jej podliehať. Nemôžete hovoriť, že ste lenivá a ja za vás niečo urobím, to nie je správna cesta.

Tie stretnutia v Odese sú náhodne zvolené práve tam? Alebo je niečo, čo vás priviedlo do Odesy?

Existuje akýsi magnet v mojom životopise. Môj otec pochádza z Odesy. Počas vojny – bol sólistom odeskej filharmónie – narukoval do Moskvy. Moja mama tiež veľmi pekne spievala, bývali sme oproti Novodevičieho kláštora. Oni sa spolu zaspievali a výsledkom som bol ja.

Myslím, že to je dobrá správa pre našich divákov, že vás môžu vidieť a počuť naživo, položiť vám ľubovoľnú otázku, zúčastniť sa stretnutia s vami.

Zajtra budeme mať viac času. Budem sa snažiť porozprávať o našich technológiách. Sú v princípe veľmi jednoduché, dokonca deti ich ovládajú. Chlapec v Alma Ate, hluchonemý od narodenia, počúval rozprávku a zrazu začal hovoriť text tejto rozprávky. Druhý chlapček, ktorému odstránili časť žalúdka a čriev, prišiel s otcom a na druhý deň už sám na sebe pracoval, sám si to celé obnovil, ja som iba našepkával, čo má robiť.

Pozývam vás, milí diváci, na toto stretnutie. Porozprávam vám o týchto nových možnostiach, pretože mnohí ľudia sú akoby v slepej uličke. Lekár im stanovil diagnózu nezlučiteľnú so životom a príjmu to, že nie je z toho žiadne východisko, ale nie je to tak. Podľa mňa nie je žiadna diagnóza, nech by bola akokoľvek zlá, ktorej by nebolo možné odolávať. A aj liečenie rakoviny 4. stupňa v budúcnosti ukáže ohromujúce výsledky.

*

Redakčne spracované (Erika Vincoureková)

Tieto informácie sa k vám dostali vďaka ing. Jánovi Krupčíkovi, ktorého snom a cieľom je, dostať na Slovensko nielen knihy a učenie Arkadija Petrova, ale aj jeho samého a vytvoriť Centrum liečby touto metódou.

Video

Arcadij Petrov “Light of eternity” part1

https://www.youtube.com/watch?v=zuJYwwTSBBs&feature=player_embedded

Viac o téme čítajte TU

Pozrite si videá na youtube po anglicky

Pozrite si videá na youtube po rusky

 

Doplnění ze zpravodaje Ezotera č.2 / 2015

Úvod do bioinformačních technologií „Strom života“

Bioinformační technologie umožňují člověku prostřednictvím práce s vlastním vědomím ovlivňovat

fyzické funkce organismu. Jde o vědomé propojení čtyř složek člověka – duše, ducha, vědomí a těla. Tento systém mentální práce byl objeven ruským vědcem, akademikem a spisovatelem, PhDr. A.N.Petrovem koncem 20.století v době kdy těžce onemocněl, a kdy u něho došlo ke změněnému stavu vědomí. Časem se naučil do něj cílené vstupovat a opět z něj vystupovat. V souvislosti s tím se zcela uzdravil. Postupně zpracoval na základě těchto prožitků systém mentální práce, který člověku umožňuje prostřednictvím koncentrace, práce s informací, energií a vizualizací dosahovat uzdravení i z těch nejtěžších onemocnění,a dokonce ve velkém množství případů i ke znovuobnovení chirurgicky odstraněného orgánu. Všechny případy jsou potvrzeny odborným lékařským vyšetřením.

Nejde však jen o metodiku samoléčby, ale o duchovní cestu, která směřuje k hlubokému sebepoznání a pochopení své úlohy zde na Zemi, pochopení, že jsme nezaměnitelnou součástí celku zvaného Sluneční soustava a vesmír. Systém se rozšiřuje po planetě a byl uveden i v České republice. Dostavily se tu i první výsledky, jako je výrazné zlepšení zraku u sedmdesátiletého člověka, téměř úplné zmizení nádoru v prsu v průběhu tří týdnů u osmatřicetileté ženy, zjevné zlepšení stavu lupénky trvající téměř 30 let u padesátileté ženy atd.

Uváděná metoda odzdravení a rozvoje člověka je cenná především tím, že každý může v sobě odhalit unikátní rezervy a zapojovat podle svého přání činnost určitých částí těla i mozku. Znamená to naučit se řídit svůj mozek a organizmus. Současně s tím dochází i k vývoji intelektu a schopností. Člověk se cítí lépe, přibývá mu životní síla, sebedůvěra, vznikají nové životní perspektivy, oslabuje se závislost na alkoholu a drogách, což je zvláště důležité pro mládež.

Na přednášce, ktetrá se konala v rámci festivalu Miluj svůj život v Plzni, se posluchači také seznámili s některými základními technologiemi, kterých mohou využit dále dle svých potřeb.

Autoři článku Mgr. Libuše Bělousová, DiS, Ing. Petr Bělousov přednášeli na toto téma na festivalu Můj život v Plzni 4.7.2015

 

http://www.pomocteluidusi.cz/an_petrov.htm

Léčení bio-informačními technologiemi 

podle systému Strom života Arkadie Naumoviče Petrova 

Akademik, doktor filozofických věd a spisovatel Arkadij Naumovič Petrov byl do svých padesáti let zapřisáhlým ateistou. Mnoho chorob mu ztěžovalo život. Jako ředitel světově proslulého nakladatelství Umělecká literatura se musel potýkat s řadou manažerských a ekonomických problémů, což mu přivodilo další zdravotní problémy, takže se ocitl v nemocnici, kde mu měla být odebrána ledvina. Stalo se však něco podivuhodného. Jednoho dne se na nemocničním lůžku dostal do změněného stavu vědomí, ve kterém kromě jiného spatřoval biblické výjevy, přijal existenci Krista a došlo u něj k závažné změně světového názoru. Zaujat novým poznáním pečlivě zapisoval své prožitky a došlo u něj ke spontánnímu uzdravení. Z nemocnice odešel zdráv a bez chirurgického zásahu. Tímto zážitkem započala nová kapitola jeho života, kterou podrobně popisuje ve své trilogii Stvoření světa. První díl je již v prodeji u Bělousových, další se připravují. http://www.centrumstromzivota.cz/

Níže uvedené informace jsou částečně ze semináře vedeného Nataljou Zolotarjovou, ředitelkou Centra bio-informačních technologií z Rostova na Donu. 

Pro toto léčení je podmínkou, aby člověk neměl pochybnost o tom, že jsme byli stvořeni  a že tím, kdo řídí a tvoří naše životy, jsme my sami skrze Boží jiskru v nás. Duše jako nesmrtelná část člověka nese v sobě částečku Stvořitele a obsahuje veškeré vědění. Jde o duchovní cestu směrem k poznání sebe sama a pochopení uspořádání světa, úlohy člověka na Zemi a ve Vesmíru. Vedlejším produktem "léčení světlem- bio-informačními technologiemi" bývá uzdravení tělesných chorob, v některých případech dochází i k dorůstání chirurgicky odstraněných orgánů. Tam je ovšem nutná veliká koncentrace a působení delší čas. Přečtetě si text pod výčtem terapií:

 

Některé zde používané techniky jsou známé statisíce let, jiné jsou nově získané na základě vědeckého výzkumu. Uzdravení vypadá jako zázrak, ale je to vlastně návrat ke stavu podobnému Bohu, tedy k té universální normě, matrici, kterou do nás Bůh při stvoření duše vložil. 

Co lze tedy skrze tyto technologie: Možnosti terapií a získání poznatků a léčení:

Tyto technologie jsou velmi silné a velmi očistné, někdy se lidem motá i hlava... posléze nastupuje pocit znovuzrození... některé tyto technologie dělám i na dálku, některé lze pouze osobně u mě...

1. Porozumění sobě samému. Co je úkolem duše v této inkarnaci? Kdo je tato duše pro stvoření?

2. očištění krevního a lymfatického systému, harmonizace jemných těl, energeticko informační vyladění - tímto začíná veškeré léčení, odstraňují se tím např. lehká nachlazení, viry, rýma, bolesti v nohou apod. Dělám také na dálku, cena 400 Kč.  

3. očištění těla od přijatých vnějších negativních informací, na základě kterých v těle vzniká bolest, kdy dochází k propojení pochopení mezi vnějšími a vnitřními postoji, pomáhá při nespavosti když se dělá před spaním např. Tuto terapii dělám i na dálku já sama nebo Vás vedu na skype, po telefonu se sluchátky. Cena 500 Kč. 

4. obnova zraku, buněk v oku, obnova orgánů a vyléčení problému skrze propojení minulost, přítomnost, budoucnost - více terapií, pouze osobně, příp. s dlouhodobými klienty po skype.

5. obnova orgánů skrze univerzální buněčnou matrici, normování orgánů ke zdraví - pouze zde osobně

6. sjednocení podosobností - pouze zde osobně

7. technika odpuštění skze boží energie- pouze zde osobně

8. obnova očištěním orgánů skrze neurony - dělám pouze jednodušší metodou tohoto systému, odstranění nádorů nebo dorůstátní pro klienty prozatím nedělám, je to dlouhodobá záležitost, pouze mohu ale naučit postup zde osobně.....

9. očištění prostoru a normování vztahů, dle božích zákonů - osobně i na dálku, cena dohodou dle času cca 500 Kč nebo dle dohody

10. diagnostika poškození orgánů - zatím moc nedělám tímto způsobem

11. harmonizování, normování události v budoucnosti, do níž jsme již vložili energii, např. dovolená, cesta, obchodní jednání apod.- možno osobně a i po telefonu, skype, pokud je třeba Vaší spolupráce, nemusíte se umět ale na dálku dobře naladit

12. získání pravdivé odpovědi na svoje otázky skrze Boží světlo, vyjevení neviditelného, co si člověk běžně neuvědomuje, o čem neví, co je mu skryté, i události nebo postoje, jednání jiných lidí vůči člověku, ukázání události, která zablokovala jinou událost, špatné pochopení, co je třeba změnit v mém postoji apod, skrze čisté pravdivé světlo.....pouze osobně zde v Brně, vyjímečně po skype, cena dohodou min. od 500 Kč do cca 1500 Kč nebo dohodou, dělám i místo regrese....nebo i společně s regresí...  

13. Zacelení aury, ochranné obaly - osobně i na dálku, 400 Kč, nutno dělat vícekrát

14. Svatá koupel - meditačně léčebná technika, osobně nebo skype 400 Kč

MOŽNO SE DOMLUVIT I NA SKUPINU SOUČASNĚ

z mailu: ..a slíbila jsem reakci na "Léčení světlem"...

Na mě zapůsobilo velice dobře...v den, kdy léčení proběhlo, dobíhaly do večera vlny zimnice a tepla, tlak v zátylku, který šel přes korunní čakru na třetí oko (to jsem do večera cítila velmi intenzivně), motání hlavy, pak jsem cítila tlak v lýtkách, který šel přes chodidla ven.... Od druhého dne tyto pocity pominuly... cítila jsem velký nárůst životní energie, elán do řešení životních situací, který dá se říci trvá do teď (i přes značné pracovní vytížení)... myslím si, že to je obrovský přínos tohoto léčení.... určitě bych ráda brzy zopakovala....

Moc děkuji a určitě doporučuji ostatním také vyzkoušet.

Hezké dny a pohodu.... Jitka

Tyto praktiky zde teď mohou být proto, že žijeme v době vzestupu, v době přerodu do zlatého věku. Zlatý věk je obdobím, kdy si každý z nás musí vzpomenout, kdo je, proč žije na Zemi a jaký byl cíl Stvořitele. Vše živé se vyvíjí dle svobodné vůle, volby. Každý člověk si tedy vybírá svoji cestu. Svět se utváří současně Bohem a současně člověkem. Člověk dostal duši, do ní je vložen ideální božský program. Nikoliv smrt. Nikoliv nemoci. Proto můžeme pracovat na opětovném spojení s touto universální normou bytí, kdy můžeme žít neomezeně dlouhý čas. Smrt jak ji zde známe, je pouze přechodem do jiné sféry bytí. S tímto učením a čištěním programů se lze setkat i v učení o SRT.
Smyslem našeho života je naučit se pochopení našeho spojení s Bohem, která  nás může zachránit ve velmi těžkých situacích. Na cestě poznání byl zachráněn nejeden život. Bůh je světlo, informace, energie, láska. Existuje světelné informační pole, které převádí energie do hmoty. Je to schéma, podle něhož pracují tyto technologie. Bůh je substance, osobnost. Je to sumerské slovo, nekonečně věčně se rozvíjející struktura světla. Bůh předal do duše člověka svoji jiskru, tedy vložil do lidské duše božské poznání a navrhl, abychom se vyvíjeli na Zemi. Šli jsme na Zemi dobrovolně, ale sténali jsme, věděli jsme, že to zde bude těžké. Učíme se zde pochopit zákony tvoření.

Byla stvořena duše, z ní se otevřel duch a z ní vědomí. Tyto 3 části tvoří fyzické tělo, proto jsme nevznikli z opice. naše vědomí, které je nejblíže těla, je tvořeno vrstvami. Všechny problémy z fyzického těla a z fyzického světa pochází z našeho vědomí. Země je součástí slunečného systému. Strom života božské tvorby se do materiální struktury  odráží v naší každé buňce, DNA má tuto strukturu. Máme zkreslení na všech úrovních vědomí. Když jde světlo vědomí Boha, jde skrze vědomí člověka, světlo se lomí, odtud pocházejí bolesti. Problém je ve vědomí člověka. Na tom se zákládají praktiky vyléčení. Když se z vědomí odstraní zkreslení, tak  se obnovuje božské chápaní světla, světonázor, dívání se na svět, vnímání světa, jinak. Potom lze vzájemně působit se světlem, aby bylo fyzické tělo zdravé.

Na základě informační struktury máme v duši etalon, vzorový obraz, o který se můžeme opřít,  a skrze něj lze převést fyzické tělo v nesmrtelnou existenci. Musíme být obnoveni dle obrazu Boha bez umírání. To se děje nyní v  této době díky vzestupu, díky posunu do 5. dimenze.

Naše světlo musí být natolik očištěno, abychom dokázali vzestoupit. Pokud se to nepodaří, bude zase potopa, jak tomu bylo i v minulosti, a my zase všechno zapomeneme a budeme vše procházet od začátku. Tato naše civilizace je vrcholem. Jsme podporováni shora, abychom to již zvládli, proto od 60. let min. století jsme na Zemi začali dostávat učení, léčení, postupy pro změny vnímání, abychom to zvládli. Musíme uchovat zkušenosti těch mnoha životům nezapomenout je. Bůh je duše, duch, princip harmonie, podle něhož bylo vše vytvořeno, pravda, je láska, je poznání, vědomí a život. Přišel čas strukturovat všechny poznatky. Pravd může být mnoho. Každý má individuální vědomí. Bůh tvořil tento svět slovem. Po pádu babylonské věže došlo k rozdělení jazyků, a tím ke zkreslení. Musíme teď najít zpět společnou řeč. A to se stane, to je náš úkol. Ve vesmíru je mnoho forem života, ale my jsme unikátní. Všechny jazyky vzešly ze staroslovanských kosmických run, 49 písmen, obrazů, a z toho vzešly jazyky.

Když byla stvořena duše a sestupovala na Zemi do fyzického těla, šla dolů skrze planety. První byl Uran. Zde si vzala zkušenost, pak Neptun, kde je uloženo zvířecí vědomí. Potom skrze Saturn, zde se vytvořilo 7 základních čaker, došlo k formování skrze vibrace světla. Potom následovala již neexistující planeta Fajeton, kočár duší, tam dostávala oceán vědomostí Boha, potom pokračovala na Jupiter, kde dostala vlastnosti řízení života v souladu s božským principem, jak lze řídit světlo. Pokračovala na Mars, tam si bere sílu ducha, který pohybuje člověkem. Následuje Slunce, to je hvězda, a zde dostává bezpodmínečnou lásku. Prochází skrze Venuši, kde se učí emocím, zde jsou uloženy vzory harmonie. Pokračuje na planetu Merkur, kam bylo vneseno zkreslení a zde dochází i k chápání nebo k projevení se rozdílů mezi lidmi, tyto programy jsou zde přijaty do duše. Pokračuje na Měsíc, který je naším krystalickým souputníkem. Tady se pracuje s vodou,a člověk je tvoření z 80% vodou. Tímto ovlivňuje naši strukturu zde na Zemi.

 

http://www.rozhovory.sk/clanok-0-20478/Navrat-k-znalostiam-duse--Rozhovor-s-profesorom-Dr--Arkadijom-Petrovom.html

Návrat k znalostiam duše. Rozhovor s profesorom Dr. Arkadijom Petrovom

 
 
 

Niekto by povedal zázrak a ja vravím: zázraky neexistujú, sú len veci, na ktoré sme sa ešte nerozpamätali. Aspoň veľká väčšina z nás. Sledovať tých, čo sú už vyššie, dáva aj nám krídla. Jedným z nich je profesor Arkadij Naumovič Petrov.

Dr. Arkadij Naumovič Petrov je vedec, jasnovidec, liečiteľ - má doktorát z filozofie a bol riaditeľom najvýznamnejšieho vydavateľského domu v Rusku "Hudlit".

Ako zaprisahaný ateista sa dostal v roku 1996 do nemocnice s ťažkým ochorením obličiek. Čakala ho operácia, pri ktorej mu mali odobrať jednu obličku. Posledné dni pred operáciou mu nedávali veľa nádeje. Zväčša počúval pochmúrne predpovede lekárov na svoj stav a ešte černejšie prognózy do budúcnosti.

V noci pred operáciou sa zrazu stal zázrak. Zrazu sa v duchu preniesol do dávnych, dávnych čias a na vnútornej obrazovke sa mu premietali jeho životy, jeho významné činy a rozpomínal sa na vedomosti, ktoré už raz získal. Súčasne dostával úlohy, ktoré stoja pred ním. Všetko mu bolo neskôr umožnené zaznamenať. Tak vznikla kniha Strom života.

Všetky deje a súvislosti z minulosti boli veľmi presné, informácie o stvorení sveta boli detailné. Dostával návody ako sa udržiavala večná mladosť, ako sa tvorila nesmrteľnosť, akým jednoduchým spôsobom sa vytvárali nové orgány a liečili staré problémy. Defilovali pred ním obrazy vzniku sveta cez posvätnú geometriu, vlnenie, rytmus. Všetko bolo prestúpené impulzom života a bolo veľmi presne matematicky definované. „áno“, potvrdzuje A.Petrov „rytmus života je veľmi presne daný naším Stvoriteľom , pochádza z poľa nekonečného vývoja vesmíru.“

Nemusím hádam ani napísať, že sa cez noc zázračne vyliečil a nechal v nemocnici iba svoju ateistickú dušu. Domov sa vrátil plne veriaci človek, podľa ktorého mu viera v Stvoriteľa a jeho dielo v plnej miere navrátila zdravie. Lekári dodnes nechápu, čo sa vlastne odohralo tej noci v ich nemocnici. Vedia jedine to, že prišiel chorý, odišiel zdravý. A to bez ich zákroku.

Jeho rozpomenutím sa na spôsob liečby, ktorú už poznal priniesol na svet nové dimenzie liečby, ktoré boli normálne za čias, keď po zemi chodil Kristus. Mentálne obnovenie samoregulačného systému zdravia v tele. Telo má v sebe zakódované všetko k tomu, aby sme boli zdraví, len niekto musí stlačiť štartér.

Po odchode z nemocnice napísal svoju slávnu trilógiu: Zachráň seba, Zachráň svet v sebe, Zachráň svet okolo seba.

Aj písanie kníh, ktoré sú hotové za jeden dva mesiace je neopísateľný zážitok. Knihy píše tak, že si sadne na stoličku vezme papier a pero a vypne mozog. Ruka píše a on ani presne nevie čo. Potom sa stáva, že predslov k jeho dielam píšu rôzni vedci, akademici, odborníci na matematiku, biológiu, chémiu... a ďakujú mu za nové prevratné informácie z ich oblasti. Naposledy ho navštívila jedna ukrajinská vedecká pracovníčka z oblasti optiky a ospravedlňovala sa, že používa výsledky jeho výskumov na urýchlenie istých postupov. Je jej to nepríjemné, lebo o ceny, ktoré takto získava sa s ním nemá ako podeliť. Ubezpečil ju, že optike naozaj nerozumie a tie informácie sú tam pre tých, ktorí ich vedia rozvíjať. On je iba zapisovateľom správ, ktoré chodia zhora.

Niekedy sa mu ľudia sťažujú, že nechápu logiku vecí opísaných v knihách. Keď sa na to pýtal „hore“, spýtali sa ho, aký význam by malo písať iba o veciach, ktoré vieme teraz pochopiť. Človek , ak sa má rozvíjať, musí trocha bádať, urobiť pár krokov pre svoj rozvoj. Sám Arkadij priznáva, že nie vždy všetkému, čo písal aj rozumel.

Zmyslom všetkých kníh A.Petrova (dodnes 22 kníh) je, zbaviť ľudí strachu, pomôcť im nájsť zmysel života, pomáhajú pri raste osobného vedomia, podporujú možnosť pochopiť aktívnu úlohu človeka ako večného tvorcu, vždy však v súlade s vesmírnymi zákonmi. Vedú človeka k prijatiu večnej mladosti, nesmrteľnosti, ale rovnako k pochopeniu, že vždy je dôležité tu a teraz.

To sú momentálne hlavné témy, ktorým sa venuje v súlade s vesmírnymi príkazmi. Fascinujúca bola jeho nedávna minulosť, keď mal za úlohu dokázať vedecky, že obnova ľudských orgánov je možná aj bez chirurgického zákroku. Predĺžiť nohu, vrátiť vyoperovaný žlčník alebo obličku nebol problém, väčší problém bol, aby lekári, ktorí tento orgán odobrali, boli ochotní potvrdiť, že je opäť tam, kde má byť a navyše celkom zdravý. A načo to bolo potrebné?

Aby sa mohli veci pohnúť a stať sa všeobecne platnými je treba istý „kritický“ počet ľudí, ktorí tomu bezvýhradne veria. Potom sa záležitosť stane prirodzenou formou prejavu. Keďže som v čase návštevy pána Petrova v Brne riešila problém so zubom, zaujala ma možnosť úplnej regenerácie zubu. Ako vraví profesor, bez problémov, ale koľkí z vás sú ochotní uveriť, že zubári zahodia kliešte a vŕtačky? Samozrejme obnovenie aj iných orgánov je v podstate maličkosť. Ak to vieš. Dnes je možné prihlásiť sa na kurzy a semináre A.Petrova. Všetky stupne nevedie sám, ale ten majstrovský má naplno v rukách iba on. Ak vám zažiarili očká a už sa vidíte na kurze, musím vás upozorniť, že aj tu platí: bez práce nie sú koláče. Použiť tieto zručnosti v praxi predpokladá naozaj sústredený každodenný tréning. Výsledky sú ohromujúce. Napríklad taká večná mladosť. Arkadij má už po sedemdesiatke a pozrite sa ako vyzerá. Je to len otázka vašej vôle a viery.

Jeho kurzy majú napríklad názvy :

  • - Regenerácia poškodených a chirurgicky odobratých orgánov - kostrového systému, močové a pohlavné systém, obličky.
  • - Regenerácia orgánov - srdca a srdcový systém, pečeň, pľúca.
  • - Vstup do sféry Daat – večné vedomosti , návrat k poznaniu.

Na svojich duchovných cestách objavuje rôzne portály (brány), ktorých aktivácia prináša viac pokoja a mieru našej planéte. To znamená, že veľmi veľa cestuje a má stovky plánov, ktoré ešte musí realizovať (ešteže mu dopriali pracovať na nesmrteľnosti).

Keďže veľa a rada píšem o vode spomeniem ešte jednu záležitosť. Dr.Petrov už našiel (alebo sa rozpamätal) na spôsob ako mentálne čistiť vodu. A keďže všetko, čo robí je jeho vlastná skúsenosť, ktorej výsledky vedecky kontroluje, dokázal, že je to možné. Do znečisteného jazera sa po očiste vrátili ryby, ktoré znesú iba úplne čistú vodu a roky sa v ňom už nevyskytovali.

Kvalita vody ovplyvňuje nie len naše zdravie ale aj naše myslenie. Naše bunkové myslenie je hlboko ponorené vo vode v nás. Cez vodu sa prenášajú informácie v tele. Ak je voda vhodne naprogramovaná, môže pomôcť aj kolektívnemu rozvoju ľudstva. A naopak, môže spôsobiť jeho skazu.

Cieľom všetkého učenia profesora Petrova je, aby na zemi žili slobodní, zdraví a šťastní ľudia. A ak niekto chce byť naveky tu, na tejto planéte, tak aj nesmrteľní. My všetci sme bunky v tele Stvoriteľa, takže sme božskí tvorcovia. To neznamená, že môžeme všetko. Každý človek má svoj vlastný osud, a poslanie, ktoré slúži pre dobro planéty Zem. Neustále pracujeme na svojom osobnom, ale aj na spoločnom rozvoji, preto sa musíme naučiť riadiť svoj život spôsobom, ktorý nám umožňuje Stvoriteľ.

... človeka učím ovládať svoje existenciu v prospech celej našej planéty, učím ako byť neustále v najpriamejšom kontakt so Stvoriteľom. V tomto stave vedomia, choroby, starnutie a smrť sú kategórie, ktoré nedávajú zmysel.“

A miesto tu nemá ani strach, dodávam po stretnutí s Arkadijom Naumovičom. Som vďačná svojmu karmickému plánu, že môžem sprostredkovať rozhovory s takýmito jedinečnými ľuďmi. V rozhovore z Brna nájdete aj predpoveď vývoja Európy v roku 2016 a naplno si možno mnohí z nás uvedomia, že treba síce pracovať na svojom rozvoji, ale sila je v Jednote.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=3XHzt6_rex0


Zopár záberov z natáčania:

petrov_ntitled_1

....

....

petrovUntitled_2


Erika Vincoureková

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář